Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU


Klára Szturcová
www.shopaholicky.cz
Marie Majerové 1647/29
Ostrava 708 00
Česká republika
IČ: 01371975


ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKT


Klára Szturcová
e-mail: info@shopaholicky.cz

PRACOVNÍ DOBA


Pondělí - Pátek: 8 - 18 h
Sobota: 9 - 12:00 h

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.shopaholicky.cz, prostřednictvím webové prezentace na Instagramu na profilu „shopaholicky.cz“ nebo prostřednictvím webové prezentace na Facebooku na profilu „Báječná stránka Shopaholiků“ či „Klára Ellingerová (Shopaholička)“ (dále jen „internetový obchod“).

Odkaz na tyto obchodní podmínky naleznete jak na internetových stránkách www.shopaholicky.cz, tak na instagramovém profilu prodávajícího „shopaholicky.cz“ a na facebookovém profilu prodávajícího „Báječná stránka Shopaholiků“ a „Klára Ellingerová (Shopaholička)“.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1) O registraci
1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. Prodávající prohlašuje, že informace poskytnuté kupujícím slouží pouze pro účely identifikace nákupu na internetovém obchodě a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace kupující souhlasí se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.


2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

         prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě

         vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ‘Potvrdit Objednávku’ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a to před odesláním objednávky, a má možnost se s nimi seznámit.

4. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena teprve momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (přijetím objednávky ze strany prodávajícího).

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (zejména v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží), kontaktuje neprodleně kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

6. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky prodávajícím je uvedena předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. Pokud zboží není na skladě, informuje prodávající kupujícího neprodleně o dalším termínu dodání.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku (provést storno objednávky) do 12 hodin od jejího odeslání prodávajícímu. V tomto případě považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno, e-mail a číslo objednávky kupujícího.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


3) Dodací podmínky
1. Volbu způsobu dodání kupující provádí během objednávání zboží.

2. Náklady na dodání zboží jsou kupujícímu vyčísleny zvlášť v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží před dokončením objednávky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. Kupující může zvolit následující způsoby dodání zboží:
a) zboží doručováno Českou poštou – Balík Na poštu a Balík Do ruky
b) zboží doručováno Českou poštou – Doporučený balíček
c) zboží doručováno Českou poštou – Cenný balík
d) zboží doručováno Českou poštou expres do druhého dne (EMS)
Osobní odběr zboží není možný.

4. U nákupu v hodnotě 6000 Kč včetně DPH a vyšší je poštovné zdarma.

5. Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.
Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je kupující informován e-mailem.

 4) Způsoby úhrady kupní ceny
1. Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. V případě zjevné chyby v ceně (chyba v psaní, počtech, technická chyba apod.), kterou se rozumí zejména cena, která je nižší než obvyklá cena, za kterou je dané zboží v době uzavření smlouvy nabízeno, si prodávající vyhrazuje právo tuto cenu opravit, tzn. jednostranně změnit v tomto ohledu obsah kupní smlouvy. Prodávající je povinen o opravě kupní ceny kupujícího informovat nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že kupující nebude mít zájem o koupi zboží za opravenou cenu, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy mu byla oprava ceny oznámena.

2. Kupní ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, tj. včetně DPH, PHE, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

3. Veškeré způsoby úhrady lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
a) předplatba – při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet
b) dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5) Bezpečnost
Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.
Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

6) Odstoupení od smlouvy dle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se užije výlučně v případě spotřebitelských smluv.

2. Při výběru zboží je kupující povinen zvážit druh, velikost a účel zboží, které kupuje. V případě, že je kupující spotřebitelem má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Písemné odstoupení od smlouvy je třeba v této lhůtě prodávajícímu doručit. Odstoupení od smlouvy je možné prodávajícímu zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle prodávajícího.

 

3. V případě, že kupující využije své právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu veškeré peněžní prostředky. Prodávající nevrací kupujícímu náklady na dodání zboží přesahující náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen prodávajícímu zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Zboží musí být zabaleno a způsob přepravy musí být zvolen tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození.

5. Právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal včetně dokladů, které mu byly prodávajícím předány a originálního obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě poškození originálního obalu je kupující zejména povinen uhradit prodávajícímu rozdíl mezi cenou, za kterou bylo zboží prodáno tomuto kupujícímu a cenou, za níž bude prodávající nucen zboží nabízet k prodeji v důsledku poškození originálního obalu, náklady na odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu, náklady na odbornou výměnu poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží nebo odborné nové zabalení zboží. Tyto nároky je prodávající oprávněn započíst proti pohledávce kupujícího z titulu práva na vrácení kupní ceny zboží.

 

6. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku, tj.:

a)     o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b)     o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)     o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d)     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e)     o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)      o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g)     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h)     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i)      o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j)      o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k)     uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l)      o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

m)     při dodávce veškerého spodního prádla a plavek - z hygienických důvodů není možné vrácení ani výměna tohoto zboží.

n)      při dodávce veškerého kosmetického a drogistického zboží - není možné vrácení ani výměna tohoto zboží.

 

7) Odstoupení od smlouvy prodávajícím

1. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;

b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;

c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;

d) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;

e) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;

g) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;

h) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas.

 

8) Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

         je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vady v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již pro převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

         výměnu za nové zboží

         opravu zboží

         přiměřenou slevu z kupní ceny

         odstoupit od smlouvy

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

         pokud má zboží podstatnou vadu;

         pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě;

         při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odpornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


9) Reklamace
V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu.

10) Reklamační řád
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat
1.    V případě reklamace postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - Klára Szturcová, Marie Majerové 1647/29, 70800 Ostrava - Poruba. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
2.    Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
3.    Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
4.    Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
5.    Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
6.    Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
7.    Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
8.    U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
9.  O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

11) Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelským sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

12) Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

5. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 


Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Vaše Shopaholicky.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2018 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1)     Základní ustanovení

1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o voleném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Klára Szturcová, IČ: 01371975 se sídlem Marie Majerové 1647/29, 708 00, Ostrava – Poruba a Lenka Ellingerová, IČ: 03698351 se sídlem Marie Majerové 1647/29, 708 00, Ostrava – Poruba (dále jen „správce“).

 

2.     Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Marie Majerové 1647/29, 708 00, Ostrava – Poruba

e-mail: info@shopaholicky.cz

telefon: +420 776 07 69 69

 

3.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2)     Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2.     Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3)     Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

         plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

         Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.     Účelem zpracování osobních údajů je:

         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit;

         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3.     Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

4)     Doba uchovávání údajů

1.     Správce osobní údaje uchovává:

         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároku z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)

         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

2.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5)     Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby

         podílející se na dodání zboží /služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

 

2.     Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6)     Vaše práva

1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte

         právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR

         právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

         právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

         právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený výše.

 

2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

7)     Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8)     Závěrečná ustanovení

1.     Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

2.     S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

3.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.